(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prírastok kapitálu, kapitálový rast

Definícia pojmu Prírastok kapitálu, kapitálový rast v ekonomickom slovníku. Výraz Prírastok kapitálu, kapitálový rast sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Prírastok kapitálu, kapitálový rast“

Zisk rozdeľovaný po roku medzi podielnikmi (akcionármi) fondu pripadajúci na jednu akciu. Býva zdaňovaný daňou na realizovaný rast kapitálu (capital gain tax). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Capital Gains.

Už ste čítali?