prípravná doba objednávky

Definícia pojmu prípravná doba objednávky v ekonomickom slovníku. Výraz prípravná doba objednávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „prípravná doba objednávky“

Časový úsek medzi okamihom determinujúcim objednávku produktu (dátum požiadavky objednávania) a okamihom keď je objednávka napísaná (dátum napísania objednávky).