príprava výroby – pracovná príprava

Definícia pojmu príprava výroby – pracovná príprava v ekonomickom slovníku. Výraz príprava výroby – pracovná príprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „príprava výroby – pracovná príprava“

1. Organizačná jednotka vo výrobnom centre poverená prípravnými činnosťami vo výrobe. 2. Všetky činnosti závisiace od obstarania objednávok ktoré musia byť vykonané pred začatím výroby, napríklad: – sumarizácia požadovaného materiálu a nástrojov, – spísanie špecifických požiadaviek objednávky so zákazníkom, – sumarizácia výkresovej dokumentácie, – časové zosúladenie zoznamu súčiastok a činností potrebných na výrobu. 3. Všetky činnosti závisiace od inžinierskej činnosti výrobného procesu.