Prípojová prevádzka

Definícia pojmu Prípojová prevádzka v ekonomickom slovníku. Výraz Prípojová prevádzka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Prípojová prevádzka“

Je súhrn dopravných činností, ktorými sa zabezpečí obsluha vlečky a vzájomné odovzdanie a prevzatie vozňov.