(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pripoistenie

Definícia pojmu Pripoistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Pripoistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Pripoistenie“

Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia. Často sa realizuje v kombinovaných poisteniach. Ide napr. o pripoistenie motorového vozidla pri cestách do zahraničia a podobne.

poistenie, ktoré rozširuje poistné krytie v rámci poistnej zmluvy o krytie ďalších poistných rizík.

Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia.

Už ste čítali?