Prípadová štúdia

Definícia pojmu Prípadová štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz Prípadová štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Prípadová štúdia“

Jedna z najefektívnejších metóda manažérskeho vzdelávania slúžiaca na rozvoj analytického myslenia, rozhodovacích schopností alebo nácviku skupinového riešenia problémov.