Priorita

Definícia pojmu Priorita v ekonomickom slovníku. Výraz Priorita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Priorita „

Jedna z hlavných zámerov stratégie prijatej do Rámca podpory Spoločenstva alebo pomoci. Každej priorite je pridelený príspevok zo štrukturálnych fondov a iných finančných nástrojov, príslušné finančné prostriedky členského štátu a súbor bližšie určených konkrétnych cieľov.