Princíp subsidiarity

Definícia pojmu Princíp subsidiarity v ekonomickom slovníku. Výraz Princíp subsidiarity sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Princíp subsidiarity“

Do právomoci vyšších orgánov prechádzajú len tie kompetencie, ktoré nemožno účinnejšie uplatniť na nižšej úrovni. V rámci EÚ to znamená, že na úrovni európskych inštitúcií by sa mali prijímať len tie rozhodnutia, ktoré nemožno lepšie zabezpečiť na národnej a nižšej úrovni. V súčasnosti sa takými javia záležitosti týkajúce sa niektorých aspektov zahraničnej politiky, spoločného trhu, spoločnej meny, spoločnej obrany, medzinárodnej kriminality, znečistenia presahujúceho národné hranice a pod.