Princíp asymetrie

Definícia pojmu Princíp asymetrie v ekonomickom slovníku. Výraz Princíp asymetrie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Princíp asymetrie“

Na tomto princípe spočíva asociačná dohoda. Znamená priznanie väčších výhod pridruženej krajine. EÚ otvára trhy pre dovoz z asociovanej krajiny rýchlejšie, ako musí táto otvárať svoj trh pre dovoz z Únie.