Príkazom k úhrade

Definícia pojmu Príkazom k úhrade v ekonomickom slovníku. Výraz Príkazom k úhrade sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Príkazom k úhrade“

požaduje majiteľ účtu od banky prevedenie určitej platby z jeho účtu na účet iného subjektu. Od tohto príkazu je odvodený tzv. trvalý príkaz na úhradu, ktorým sa z účtu prevádza opakovane rovnaká čiastka.