príkaz na prepravu

Definícia pojmu príkaz na prepravu v ekonomickom slovníku. Výraz príkaz na prepravu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „príkaz na prepravu“

prepravné inštrukcie zasielateľské inštrukcie Je príkaz na prepravu určitých tovarov k zákazníkovi, ktorý zahŕňa všetky relevantné údaje o tomto tovare špecifikované ako číslo, označenie a druh dopravy.