(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prijímateľ

Definícia pojmu Prijímateľ v ekonomickom slovníku. Výraz Prijímateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia, Železničná logistika.

Definícia výrazu „Prijímateľ „

hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie vykonávanie a ukončenie projektu, ktorému sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky verejných rozpočtov;

(beneficiery) – hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií. V kontexte systémov pomoci podľa článku 87 zmluvy sú príjemcami verejnoprávne alebo súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú jednotlivé projekty a poberajú verejnú pomoc.

Právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenie alebo fyzická osoba, ktorej je zásielka podľa prepravnej zmluvy určená.

Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie vykonávanie a ukončenie projektu, ktorému sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky verejných rozpočtov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.