(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prijímacie konanie

Definícia pojmu prijímacie konanie v ekonomickom slovníku. Výraz prijímacie konanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „prijímacie konanie“

Prijímacie konanie je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Vysoká škola alebo fakulta môže stanoviť ako súčasť overovania, či uchádzač spĺňa určené podmienky aj prijímaciu skúšku. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy. Prijímacia skúška môže byť písomná, ústna alebo praktická.

Už ste čítali?