(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Príjem z úrokov

Definícia pojmu Príjem z úrokov v ekonomickom slovníku. Výraz Príjem z úrokov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Príjem z úrokov“

Peniaze, ktoré získava veriteľ od finančných inštitúcií, štátu, podnikov alebo iných subjektov za používanie jeho peňazí.