(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

príjem

Definícia pojmu príjem v ekonomickom slovníku. Výraz príjem sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod, Peniaze.

Definícia výrazu „príjem“

1. (Všeobecne) Proces obdržania a prijatia tovaru, dokumentov, informácií, atď. 2. Proces obdržania a (po identifikácii a kontrole množstva a kvality) prijatia tovaru zaslaného dodávateľmi, registrácie potvrdenia a dodania na miesto určenia, napr. sklad. 3. Potvrdenie a (po identifikačnej kontrole množstva a kvality) prijatie tovaru zaslaného dodaného dodávateľmi registrácie potvrdenia a dodania na miesto určenia, napr. sklad. 4. Množstvo tovaru obdržané odberateľom od svojich dodávateľov v určitom čase a vyjadrené v kvantitatívnych a finančných ukazovateľoch. 5. Organizačná jednotka zodpovedná za potvrdenia.

V domácnosti sú to peniaze, zarobené zo zamestnania, podnikania alebo z investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peňazí, ktoré podnikateľ získava z predaja svojich výrobkov, tovarov alebo služieb. Ide o prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov (napr. šeky, peňažné poukážky).

Už ste čítali?