Prijatie uznesenia

Definícia pojmu Prijatie uznesenia v ekonomickom slovníku. Výraz Prijatie uznesenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Prijatie uznesenia“

– súhlas jednej polovice všetkých poslancov.