(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prijatie nariadenia

Definícia pojmu Prijatie nariadenia v ekonomickom slovníku. Výraz Prijatie nariadenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Prijatie nariadenia“

– súhlas 3/5 všetkých poslancov. Nariadenie a uznesenie podpisuje starosta do 10 dní od ich schválenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.