Prijatie

Definícia pojmu Prijatie v ekonomickom slovníku. Výraz Prijatie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Prijatie“

Pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky.