(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prihlásená hodnota tovaru v colnom prehlásení pri dovoze

Definícia pojmu prihlásená hodnota tovaru v colnom prehlásení pri dovoze v ekonomickom slovníku. Výraz prihlásená hodnota tovaru v colnom prehlásení pri dovoze sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prihlásená hodnota tovaru v colnom prehlásení pri dovoze“

Hodnota tovaru nahlásená zasielateľom dopravcovi pre účely určenia poplatkov alebo stanovenia limitu zodpovednosti dopravcu za stratu, poškodenie alebo omeškanie. Tvorí tak základ pre možné príslušné stanovenie poplatku z hodnoty.

Už ste čítali?