priestorové dopravné zariadenie

Definícia pojmu priestorové dopravné zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz priestorové dopravné zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „priestorové dopravné zariadenie“

Dopravné zariadenie, ktorého unášací prostriedok dopravuje materiál vo vodorovných, šikmých i zvislých úsekoch uzavretého okruhu.