(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prierezové údaje

Definícia pojmu Prierezové údaje v ekonomickom slovníku. Výraz Prierezové údaje sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Prierezové údaje“

Prierezové údaje (cross-sectional data) sú reprezentované pozorovaniami premennýc h, týkajúcich sa jednotlivých subjektov (napr. : domácností, firiem…) v rovnakom období. Ak zachytávajú informácie týkajúce sa rôznych regiónov alebo krajín v danom období, majú povahu priestorových údajov.

Už ste čítali?