(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Priemerný ročný výnos

Definícia pojmu Priemerný ročný výnos v ekonomickom slovníku. Výraz Priemerný ročný výnos sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Priemerný ročný výnos“

Daný ukazovateľ sa zvyčajne ukazuje v správe o historickom výnose podielového fondu; ukazovateľ priemernej ročnej výnosnosti sa vypočítava ako priemer z výnosov za všetky roky existencie fondu a umiestňuje sa väčšinou v správe po výdavkoch, akými sú napríklad administratívne náklady a poplatky 12b-1 a iné. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Average annual return.

Už ste čítali?