(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Priemerná faktická

Definícia pojmu Priemerná faktická v ekonomickom slovníku. Výraz Priemerná faktická sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Priemerná faktická“

(efektívna) durácia – Miera citlivosti obligačného fondu na zmeny úrokových mier. Čím vyšší je tento ukazovateľ, tým silnejšie fond reaguje na kolísania v úrovni úrokových mier. Fond s duráciou napríklad 10 rokov, je dva razy viac volatilnejší ako fond s duráciou 5 rokov. Durácia tiež dáva predstavu o tom ako sa mení čistá hodnota aktív fondu, NAV, pri zmenách úrokových mier. Dá sa očakávať, že NAV fondu s duráciou 5 rokov sa zmenší o 5 %, ak úrokové miery stúpnu o jeden percentuálny bod. Pozri tieť Fixed-Income Style Book. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Average Effective Duration.

Už ste čítali?