pridržiavač nákladu

Definícia pojmu pridržiavač nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz pridržiavač nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „pridržiavač nákladu“

Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka, vybavené vertikálne pôsobiacou, hydraulicky ovládanou prítlačnou platňou, pridržujúcou časti skládky (škatule, stohy papiera a pod.) voľne uložené na jednoduchej palete.