Pridružené krajiny

Definícia pojmu Pridružené krajiny v ekonomickom slovníku. Výraz Pridružené krajiny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Pridružené krajiny“

pozri asociované krajiny.