(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

PRIBOR

Definícia pojmu PRIBOR v ekonomickom slovníku. Výraz PRIBOR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „PRIBOR“

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozít, ktorú počíta (fixuje) kalkulačný agent pre Czech Forex Club z kotácií členských referenčných bánk pre predaj depozít (offer) podľa algoritmu ČNB.

Už ste čítali?