prevzatie

Definícia pojmu prevzatie v ekonomickom slovníku. Výraz prevzatie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „prevzatie“

Proces vyzdvihnutia finálnych produktov zo skladu pre zaslanie odberateľovi alebo komponentov pre výrobu produktov.