Prevencia

Definícia pojmu Prevencia v ekonomickom slovníku. Výraz Prevencia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Prevencia“

Stratégia orientovaná na budúcnosť, ktorá zvyšuje kvalitu a produktivitu analýzou a činnosťou smerovanou na korekciu procesu samotného, zhodne s filozofiou nekončiacich zlepšení.