prevádzkyschopný stav

Definícia pojmu prevádzkyschopný stav v ekonomickom slovníku. Výraz prevádzkyschopný stav sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prevádzkyschopný stav“

Stav objektu (napr. dopravného prostriedku), v ktorom je schopný plniť (alebo plní) stanovené funkcie a dodržuje hodnoty stanovených parametrov v medziach určených technickou dokumentáciou.