(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prevádzkovateľ vozidla

Definícia pojmu Prevádzkovateľ vozidla v ekonomickom slovníku. Výraz Prevádzkovateľ vozidla sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Prevádzkovateľ vozidla“

v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľom vozidla vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla a oprávnení rozhodovať o použití vozidla alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.

Už ste čítali?