(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prevádzkovateľ systému

Definícia pojmu Prevádzkovateľ systému v ekonomickom slovníku. Výraz Prevádzkovateľ systému sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Prevádzkovateľ systému“

– prevádzkovateľom systému je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. alebo spoločnosť SkyToll, a. s. ako osoba poverená Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. podľa § 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.