prevádzková nerovnomernosť

Definícia pojmu prevádzková nerovnomernosť v ekonomickom slovníku. Výraz prevádzková nerovnomernosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prevádzková nerovnomernosť“

Kolísanie v stupni využitia parku vozidiel na prepravu.