(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

preukaz študenta

Definícia pojmu preukaz študenta v ekonomickom slovníku. Výraz preukaz študenta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „preukaz študenta“

Preukaz študenta je základným dokladom o štúdiu. Študentovi ho vydá vysoká škola po zápise do registra študentov. Preukaz študenta oprávňuje jeho nositeľa využívať práva a výhody študenta vyplývajúce so zákonov a vnútorných predpisov vysokej školy ako aj z dohôd s inými právnickými osobami.

Už ste čítali?