pretržitý nakladač

Definícia pojmu pretržitý nakladač v ekonomickom slovníku. Výraz pretržitý nakladač sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „pretržitý nakladač“

Nakladač s pretržitým pracovným spôsobom; jeho naberacím prostriedkom je spravidla lopata alebo drapák.