pretržitá doprava

Definícia pojmu pretržitá doprava v ekonomickom slovníku. Výraz pretržitá doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „pretržitá doprava“

Doprava v krátkych časových intervaloch (napr. doprava korčekovým elevátorom) a kyvadlová doprava s dlhším časovým intervalom, keď dopravná nádoba koná spätný pohyb naprázdno po tej istej dráhe (napr. doprava žeriavom, navijakom, vozíkmi na lane).