presyp

Definícia pojmu presyp v ekonomickom slovníku. Výraz presyp sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „presyp“

Zariadenie v pásovej doprave na usmernenie toku materiálu pri premiestňovaní materiálu z jedného dopravníka na druhý.