(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prestavbové náklady

Definícia pojmu prestavbové náklady v ekonomickom slovníku. Výraz prestavbové náklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „prestavbové náklady“

Náklady vyvolané zmenou v alokácii prístroja a iných výrobných zdrojov z jedného produktu alebo činnosti na iný produkt alebo činnosť. To predstavuje: – náklady vyvolané nevyhnutným prestojom prístroja a čakacou dobou operátora; – náklady vyvolané úkonmi, ktoré si vyžaduje prestavba prístroja; – náklady na zabehnutie výroby; – náklady vyvolané pracovnými problémami vyplývajúcimi z prestavby; – náklady spojené s kontrolou kvality vo výrobnom oddelení, pokiaľ sú tieto samostatné, nie súčasťou sériovej výroby;

Už ste čítali?