(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prestavba

Definícia pojmu prestavba v ekonomickom slovníku. Výraz prestavba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „prestavba“

Vykonanie všetkých úkonov potrebných na vytvorenie výrobného zdroja vhodného na spracovanie iného produktu a / alebo vykonávanie inej činnosti na stroji.

Už ste čítali?