(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

preskúšanie hmotnosti zásielky

Definícia pojmu preskúšanie hmotnosti zásielky v ekonomickom slovníku. Výraz preskúšanie hmotnosti zásielky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „preskúšanie hmotnosti zásielky“

úkon, ktorým dopravca zisťuje hmotnosť zásielky zapísanej v prepravnej listine z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť príjemcu.