preskupenie

Definícia pojmu preskupenie v ekonomickom slovníku. Výraz preskupenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „preskupenie“

Rozdelenie väčších zásielok do menších zásielok (rozdeľovanie) a združovanie malých zásielok do väčších zásielok (zoskupovanie).