prerušenie štúdia

Definícia pojmu prerušenie štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz prerušenie štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „prerušenie štúdia“

Študent môže za podmienok stanovených študijným poriadkom prerušiť štúdium študijného programu. Prerušenie štúdia povoľuje dekan, v študijných programoch, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor.