(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prepravný vzťah

Definícia pojmu prepravný vzťah v ekonomickom slovníku. Výraz prepravný vzťah sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prepravný vzťah“

1. Vzťah medzi dvoma miestami (územným celkami) vyplývajúci zo vzniknutej prepravnej potreby a možností prevádzkovateľa dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia ju uspokojiť. 2. Vzťah medzi dopravcom a prepravcom alebo cestujúcim vznikajúci pri vykonávaní prepravy.

Už ste čítali?