prepravný marketing

Definícia pojmu prepravný marketing v ekonomickom slovníku. Výraz prepravný marketing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prepravný marketing“

Marketing podriadený osobitostiam prepravného trhu a špecifickému charakteru prepravných služieb v ich vzájomnej súvislosti.