(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prepravné tovaroznalectvo

Definícia pojmu prepravné tovaroznalectvo v ekonomickom slovníku. Výraz prepravné tovaroznalectvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prepravné tovaroznalectvo“

Kvalifikovaná znalosť vlastností vecí, na ktoré treba prihliadať v prepravnom procese (tzv. prepravných vlastností), aby sa zachovala ich akosť, neporušenosť a zaistila bezpečnosť prepravy.

Už ste čítali?