prepravné označovanie

Definícia pojmu prepravné označovanie v ekonomickom slovníku. Výraz prepravné označovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „prepravné označovanie“

Je známka (nálepka) pripojená na prepravnú jednotku, nesúca jednu, alebo viac prepravných prvkov nasledujúcich typov obchodných údajov: – údaje o výrobku, – údaje o preprave, – údaje o transakcii. Tieto údaje môžu: – identifikovať alebo určovať dodávanú jednotku a týmto sa odvolávať na časti dokumentov týkajúce sa špecifickej obchodnej transakcie, – určujú atribúty zasielanej jednotky.