(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prepravná zmluva

Definícia pojmu prepravná zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „prepravná zmluva“

Zmluva uzavretá medzi dopravcom a organizáciou alebo osobou, pre ktorú sa preprava uskutočňuje; podľa predmetu prepravy rozoznávame osobnú a nákladnú prepravnú zmluvu; podľa miestneho rozsahu prepravných podmienok vnútroštátnu a medzinárodnú prepravnú zmluvu; podľa druhu dopravy železničnú, cestnú, leteckú, vodnú (riečnu a námornú) a lanovkovú prepravnú zmluvu.

Zmluva o preprave tovarov (vecí) uzatvorená medzi dopravcom a odosielateľom na vykonanie dopravných a obchodných činností za odplatu.

Už ste čítali?