prepravná vzdialenosť

Definícia pojmu prepravná vzdialenosť v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná vzdialenosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prepravná vzdialenosť“

Dĺžka dopravnej cesty z miesta nástupu do miesta výstupu cestujúceho alebo z miesta nakládky do miesta vykládky vecí.