(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prepravná rýchlosť

Definícia pojmu prepravná rýchlosť v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná rýchlosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prepravná rýchlosť“

Podiel dĺžky dopravnej cesty a celkového času potrebného na prepravu cestujúceho (nákladu) do cieľovej stanice (miesta určenia); do výpočtu rýchlosti sa zahŕňa čas od nástupu cestujúceho (od prijatia zásielky na prepravu) do jeho vystúpenia v cieľovej stanici (do vydania zásielky v mieste určenia), vrátane času nástupu a výstupu cestujúceho (nakládky a vykládky), prestupu (prekládky), ako aj času zastavenia, státia alebo prerušenia jazdy, plavby alebo letu.

Už ste čítali?