prepravná povinnosť

Definícia pojmu prepravná povinnosť v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná povinnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prepravná povinnosť“

Povinnosť dopravcu vykonať určitú prepravu, ak sú splnené stanovené prepravné podmienky.