(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prepravná oblasť

Definícia pojmu prepravná oblasť v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná oblasť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prepravná oblasť“

územný celok vyznačujúci sa určitou charakteristikou prepravných potrieb a spôsobom ich uspokojovania (napr. obytný alebo priemyselný okrsok, rekreačná oblasť, obchodno-administratívne centrum).

Už ste čítali?